Wallpapers
Desktop pictures
GSM Mobile Wallpapers
Copyright Wallpapers 2007
Zwangerschap kado

Wallpapers

Desktop Wallpapers

Bureaublad Achtergronden
GSM Wallpapers
Free Pictures - Gratis Afbeeldingen
Tip from the wallpaper site
Desktop Wallpapers - GSM Pictures
Een bezoek waard !
Gratis software
Desktop Wallpapers.
Free software downloads banner
Copyright © 2007 - 2010 Webdesign Leovacity All rights reserved. Wallpapers Sitemap - Disclaimer.
Downloads
Disclaimer van deze Desktop Wallpapers website.
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
· De uitgever: De bevoegde uitgever van deze website en alle bijhorende webpagina’s.
· Gebruik(en): het gebruik, inladen, raadplegen, lezen, bezichtigen, beluisteren, bewerken, invullen van gegevens via bestaande contact formulieren, verzenden, kopiëren, bewaren, verspreiding, gebruik maken van diensten, plegen van rechtshandelingen zoals huren en kopen.
· De inhoud: hyperlinks, geluid en video of andere objecten, teksten.
· U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die deze webpagina(‘s) in gebruik neemt.
· Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook zoals o.a.: gederfde omzet, verloren data, winst of andere economisch nadeel.
· Gebruik van Cookies: kleine beetjes informatie die de server naar de internet browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan informatie over de bezoeker van deze webpagina(’s) bijgehouden worden.
· Advertenties: reclame die getoond worden op deze pagina(‘s) met al dan niet de bedoeling tot sponsoring voor de webdesinger.
2. Het onderstaande is van toepassing op deze web pagina en alle andere interne pagina's van deze website. Door deze web pagina(‘s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever en web designer spant er zich voor in om de inhoud van de web pagina(‘s) op deze website regelmatig bij te werken of aan te vullen. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

4. De pagina's van deze website die u bezoekt kunnen advertenties bevatten die al dan niet gebruik kunnen maken van cookies. Dit met de bedoeling om statistieken en eventuele gebruiker gegevens op te volgen.
Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze site weer te geven.
Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op internet.
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

5. De uitgever van de web pagina(‘s) verschaft de inhoud in de staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder garantie of waarborg ten aanzien van de geschiktheid voor bepaalde doelen - deugdelijkheid.

6. De uitgever en web designer is niet aansprakelijk voor de schade die is of dreigt te worden toegebracht of voortvloeit door het gebruik van deze web pagina(‘s) of door onmogelijkheid de web pagina(‘s) te kunnen raadplegen.

7. De uitgever en web designer mag deze web pagina(‘s) naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment zonder voorafgaande verwittiging wijzigen of beëindigen. De uitgever en web designer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen of beëindigingen.

8. Behoudens deze disclaimer is zowel de uitgever als de web designer niet verantwoordelijk voor de aan de web pagina gekoppelde bestanden van derden. Koppelingen houden geen bekrachtigingen van die bestanden in.

9. De uitgever en web designer is niet aansprakelijk voor de inhoud van hyperlinks naar webpagina’s van derden die weergegeven worden via advertenties zoals o.a.: Google Adsense enz,…

10. Het ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de web pagina(‘s) of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit al de web pagina(‘s) die zich op deze website bevinden verzendt.

11. U zal de uitgever, web designer en diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners van deze web pagina en de auteur van deze disclaimer vrijwaren en beschermen van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. inclusief alle kosten die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de web pagina, die voortvloeien door uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

12. Indien u foto's, video of teksten met uw auteursrechtelijke bescherming op de webpagina’s van deze website tegenkomt, waarvoor u geen toestemming aan de uitgever en web designer geeft om deze hier te tonen, kan u dit ons laten weten via de contact gegevens die je op deze website aantreft. Wij zullen indien u deze bewijzen aan ons voorlegt, deze dan zo snel mogelijk verwijderen. Klachten zijn dan ook enkel geldig als deze gegevens ook daadwerkelijk op de hosting van de betreffende webpagina’s staan.

13. Deze disclaimer kan steeds zonder voorafgaande verwittiging en zonder uw toestemming aangepast of gewijzigd worden. U dient als gebruiker regelmatig deze disclaimer op te volgen.